INDIVIDUALE | 500 Lekë
FAMILJARE | 2.500 Lekë
Banka Tregtare Kombëtare

NR. 110000709 I SWIFT: NCBAALTXXXX

IBAN ALL:            AL 14 2051 1014 0007 09CL TJCL ALL0

IBAN USD:           AL 85 2051 1014 0007 09CL TJCF USDA

IBAN EUR:          AL 41 2051 1014 0007 09CL TJCF EURA

Dhuro Zekatin

“Ata që shpenzojnë pasurinë e tyre për hir të Allahut, pa e shoqëruar atë me përgojime apo fyerje, do të shpërblehen nga Zoti dhe nuk do të kenë pse të frikësohen apo të pikëllohen.” (Bekare, 262)

Shkruaj vlerën e llogaritur të ZEKATIT

Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Billing Details

Donation Total: 1.00€

Dhuro Zekatin

“Ata që shpenzojnë pasurinë e tyre për hir të Allahut, pa e shoqëruar atë me përgojime apo fyerje, do të shpërblehen nga Zoti dhe nuk do të kenë pse të frikësohen apo të pikëllohen.” (Bekare, 262)

Shkruaj vlerën e llogaritur të ZEKATIT

Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Billing Details

Donation Total: 1.00€