Contact Info

Islamic Center (ICA)

1122 Potter Rd,
Antelope, CA 32802

Phone: 1 888 123 4567
Fax: 1 888 123 4568
Email: [email protected]

Get in Touch

Have questions about ICA programs or services? Let us help. Use our contact form and we’ll get back to you as soon as possible.

    Pajtohuni

    Regjistrohuni në listën tonë të POSTIMEVE


    © Të gjithë të Drejtat e Rezervuara 2022 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë